Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci BOPT admesos i exclosos 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública Llistat admesos i exclosos, membres del tribunal i data procés selectiu auxiliar administratiu SAD. 21/06/2017