Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Resultat convocatòria aux. adm. SAD 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública Resultats convocatòria selecció de personal auxiliar administratiu SAD. 11/07/2017
DECRET 2017-0354 [decret Presidència esmena d'error Decret 330/2017, sobre llistats admesos i exclosos procés selectiu aux. adm.SAD] 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública Decret presidència 354/2017, sobre esmena d'errors del Decret de presidència 330/2015 27/06/2017
Anunci BOPT admesos i exclosos 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública Llistat admesos i exclosos, membres del tribunal i data procés selectiu auxiliar administratiu SAD. 21/06/2017