Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Codi barres pagament 5€ taxa dret exàmen places temporals i interines 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública CONVOCATÒRIA PER COBRIR AMB CARÀCTER FUNCIONARI INTERÍ, A TEMPS PARCIAL, UN/A AUXILIAR ADM. PER DUR A TERME UN PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL SERVEI SAD DEPENDÈNCIA 09/05/2017
Publicació BOPT Bases específiques aux. SAD 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública CONVOCATÒRIA PER COBRIR AMB CARÀCTER FUNCIONARI INTERÍ, A TEMPS PARCIAL, UN/A AUXILIAR ADM. PER DUR A TERME UN PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL SERVEI SAD DEPENDÈNCIA 09/05/2017
Publicacio DOGC bases aux. SAD 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública CONVOCATÒRIA PER COBRIR AMB CARÀCTER FUNCIONARI INTERÍ, A TEMPS PARCIAL, UN/A AUXILIAR ADM. PER DUR A TERME UN PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL SERVEI SAD DEPENDÈNCIA 09/05/2017
Sol·licitud participar convocatòria selecció de personal auxiliar administratiu SAD 719/2017 Selecció de Personal. Convocatòria Pública Ocupació pública CONVOCATÒRIA PER COBRIR AMB CARÀCTER FUNCIONARI INTERÍ, A TEMPS PARCIAL, UN/A AUXILIAR ADM. PER DUR A TERME UN PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL SERVEI SAD DEPENDÈNCIA 09/05/2017